Andelsboliglån – dette skal du vide

Når man køber en lejlighed eller et hus skal de fleste have fundet en mulighed at finansiere boligkøbet. Det sker som regel med en konstellation med 80 % at låne beløbet som et realkreditlån og resten som et boliglån.

Med andelsboliger er det en smule anderledes – dels er boligen billigere da man køber sig til en andel i en bebyggelse – typisk en andelslejlighed.

Her betaler man så et beløb for selve andelen og efterfølgende betaler man så også til de fællesudgifter der hører til ens andel.

For at tage et eksempel kan man sige at en almindelig lejlighed på 100 M2 f.eks. koster 1.500.000 kr., så vil prisen for en andelslejlighed på samme størrelse f.eks. være 300.000 kr. for at erhverve en andel.

Det kan virke betydeligt billigere at erhverve sig en andelsbolig, men til gengæld er der så også fællesudgifterne at tage højde for.

Ud fra et investeringsmæssigt synspunkt er det også begrænset hvor meget ens andel vil stige i værdi i forhold til en traditionel bolig. Det er som regel også andelshaverne der i fællesskab afgør hvad man må sælge sin andel til – så på den måde er man begrænset i forhold til den almindelige prisudvikling indenfor boliger.

For at kunne få et andelsboliglån skal man som udgangspunkt godkendes i ens pengeinstitut. De vil typisk kræve at man som minimum er 18 år og har en almindelig sund økonomi med fuldtids beskæftigelse. Der vil derfor ikke være plads til at have ret mange lån af typen du kan optage her på kviklanet.dk, hvis du skal tages i betragtning.

De vil også kræve en form for sikkerhed for selve lånet – evt. at andre kautionerer for lånet hvis man ikke selv har mulighed for at stille en rimelig form for sikkerhed.

Typisk kan lånet som et almindeligt bolig lån strækker sig over 30 år – ved fast rente kræves der ofte at lånet er tilbagebetalt indenfor 20 år. Ligesom med boliglån og realkreditlån kan man de fleste steder få op til 10 års afdragsfrihed – men altså stadig betale renter. Man kan som regel ofte vælge om man ønsker at afdrage på månedsbasis eller ved at betale kvartalsvis.

Andelsboliger har været populære som forældre køb, hvor forældrene har udnyttet muligheden for at låne i egen friværdi i deres bolig og på den måde finansiere en andelsbolig hvor børnene kan bo billigt til leje.

Forældre køb er navnlig udbredt i de større byer med mange videregående uddannelser, og hvor forældrene giver børnene en billigere måde at bo til leje på i forhold til f.eks. et kollegieværelse eller en dyr lejebolig.

Hvis man falder over en andelsbolig er det altid en god idé at indhente oplysninger om selve andels foreningen og på den måde få et indblik i hvad der rører sig i foreningen. Er der f.eks. vedtaget større vedligeholdelses projekter eller forskønnelse/modernisering af ejendommen, er der rimeligt at antage at fællesudgifterne bliver forøget – og som ung studerende kan selv få hundrede kroner i månedlig husleje stigning betyde meget for ens budget.

Typisk henvender man sig i sin bank eller pengeinstitut for få og blive godkendt til et andelsboliglån.