Er afdragsfrie lån noget for mig?

Afdragsfrie lån er en dyrere løsning end traditionelle lån uden afdragsfrihed. Afdragsfriheden giver dig luft i økonomien i den periode, du kun betaler renter og gebyrer på lånet. Til gengæld ender du med at betale mange flere renter på lånet, fordi din gæld ikke bliver mindre, mens lånet er afdragsfrit. Læs med her, og få styr på fordele, ulemper og faldgruber, før du beslutter dig.

Når du tager et lån, kommer det til at få indvirkning på din økonomi lige så længe, som det tager at afdrage lånet.

Det bløder et afdragsfrit lån op på, ved at du kun skal betale renter og gebyrer på lånet i den periode, hvor du ikke afdrager på lånebeløbet.

Det kan være kærkomment, hvis din økonomi ikke er så stærk lige nu, men forventes at være det om nogle år. F.eks. fordi du er nyuddannet, lige kommet ud på arbejdsmarkedet og skal til at arbejde dig op til en højere, mere velbetalt stilling.

Men det kræver selvfølgelig, at det kommer til at gå sådan. For en dag hører afdragsfriheden op, og så har du pludselig meget kortere tid til at afdrage hele lånebeløbet, end hvis du havde taget et lån uden afdragsfrihed. Altså kan du se frem til en gevaldig stigning i de månedlige afdrag på lånet, den dag det er slut med kun at betale renter og gebyrer.

Hvad er afdragsfrie lån

Et afdragsfrit lån er en særlig type lån, hvor du som låntager kun betaler de renter og eventuelle gebyrer, der løber på lånet i den afdragsfrie periode. Til gengæld nedbringer du ikke lånebeløbet (hovedstolen) i denne periode.

Du kan få afdragsfrie perioder på:

  1. Realkreditlån: I Danmark er det meget almindeligt at have en afdragsfri periode på op til 10 år på realkreditlån. Dette er ofte brugt ved køb af fast ejendom, som huse eller lejligheder.
  2. Flexlån: Du kan også få flexlån med afdragsfrihed i en del af låneperioden. Den afdragsfri periode kan fordeles hen over lånets løbetid, som det passer til din økonomi.
  3. Forbrugslån: Nogle forbrugslån tilbyder også en afdragsfri periode. Tit kan du selv bestemme, hvornår i låneperioden afdragsfriheden skal ligge. Og kan opdele afdragsfriheden i flere dele.

Hvad sker der, når det afdragsfrie lån udløber?

Når den afdragsfrie periode ophører, begynder du udover renterne, også at betale af på hovedstolen.

Det betyder, at den månedlige betaling på lånet stiger ret kraftigt, når først afdragsfriheden ophører.

Hvad betyder afdragsfrie lån for min økonomi?

Det vigtigste, du skal holde dig for øje med et afdragsfrit lån, er, at det er billigt at have, mens det er afdragsfrit, men bliver meget dyrere at betale tilbage, når afdragsfriheden holder op.

Derfor er det vigtigt, at du forbereder dig økonomisk til den dag, afdragsfriheden ophører. Men som du skal se om lidt, kan det være yderst svært.

Vælger du at tage et afdragsfrit boliglån, skal du også være opmærksom på, at afdragsfriheden ophører, hvis belåningsgraden på boligen overstiger 60 % i lånets løbetid. Derfor kan du risikere at miste muligheden for afdragsfrihed, hvis du har brug for at låne mere i boligen. Eller hvis boligens vurdering af en eller anden grund skulle falde så meget, at belåningsgraden vokser til over 60 %.

Fordele og ulemper ved afdragsfrie lån

Afdragsfrie lån kan være en fordel for dig, hvis du har brug for større økonomisk fleksibilitet i en periode. Enten først i låneperioden, som mange vælger det. Eller undervejs, hvis du har taget et lån, hvor du selv kan bestemme, hvornår afdragsfriheden skal ligge. Her kan du oftest også selv bestemme, hvorvidt du i det hele taget vil gøre brug af afdragsfriheden.

Ulempen ved afdragsfrie lån er, at de altid ender med at være dyrere end traditionelle lån, fordi du ikke betaler af på hovedstolen i den afdragsfrie periode. Derfor bliver du ved med at betale renter af det fulde lånebeløb, så længe lånet er afdragsfrit. Hvis du altså lægger afdragsfriheden i starten af låneperioden.

Endelig får du meget kortere tid til at afdrage hovedstolen på lånet. Altså bliver lånet en væsentlig større belastning for din privatøkonomi, den dag afdragsfriheden ophører.

Du kan læse mere om fordele og ulemper ved afdragsfrie lån her.

Hvad er risikoen ved et afdragsfrit lån?

Mange bliver fristet til at tage et større lån, end de har brug for, fordi det virker billigt, kun at skulle betale renter og gebyrer på lånet i starten. Desværre glemmer mange også at forberede sig økonomisk til den dag, afdragsfriheden hører op. Det kan give virkelig alvorlige økonomiske problemer.

Præcist det, er der mange danskere, som har oplevet, fordi de tog et huslån med afdragsfrihed i tiden op til finanskrisen i 2008.

Her var boligpriserne historisk høje. Men på grund af finanskrisen faldt boligpriserne lige så voldsomt, som de var steget inden krisen. Derfor endte mange af dem, som havde købt ejerbolig inden finanskrisen med at stå med en bolig, de kun kunne sælge med tab.

Det blev yderligere forværret af, at mange havde taget afdragsfrie huslån, hvor de ikke havde nået at afdrage på lånebeløbet endnu. Men da ”tidernes ugunst” havde gjort det ekstra svært forberede sig på den dag, afdragsfriheden ophørte, var der samtidig rigtig mange, som blev tvunget til at sælge, fordi de ikke havde råd til at blive siddende i boligen, fordi de ikke havde luft i privatøkonomien til afdragene på gælden.

Derfor stod de nu med en gæld, som blev meget højere forretning, og ville tage mange år at komme af med. For når huset var solgt, havde ikke noget at stille som sikkerhed for det beløb, de stadig skyldte. Det betød, at den eneste mulighed var at tage et højtforrentet forbrugslån på restgælden.

Altså, er der stadig mange, som fortsat er økonomisk berørt af den finanskrise, som indtraf for mere end 15 år siden.

Afdragsfrie boliglån med 30 års afdragsfrihed

Når det kommer til risici ved afdragsfrie lån, er det værd at nævne en særlig form for afdragsfrie boliglån, hvor du i princippet kan få en afdragsfri periode på op til 30 år på lånet.

Så tager du et boliglån med en løbetid på 30 år, kan du nøjes med at betale renter og gebyrer på lånet i hele låneperioden. Omvendt behøver du ikke vælge afdragsfrihed i hele låneperioden. Har du råd til det, kan du afdrage på hovedstolen i en eller flere perioder i løbet af lånets løbetid.

Det betyder selvfølgelig, at du kan ende med at stå med den samme gæld, som du havde, da du optog lånet. Og ifølge vilkårene for denne type lån, skal gælden indfris sammen med betalingen af den sidste ydelse på lånet.

Derfor er det ekstra risikabelt at tage denne form for lån. For selv om du forventer, at den bolig du har lånt til, kan sælges for en højere værdi om 30 år, er det ikke sikkert, at det kommer til at gå sådan. Det viser eksemplet ovenfor med al tydelighed.

Bør jeg tage et afdragsfrit lån?

Så som du kan se, er det både dyrere og mere risikabelt at tage et afdragsfrit lån.

Alligevel kan det være en god ide. Særligt hvis du har brug for mere luft i økonomien. Enten først i afdragsperioden. Eller på et senere tidspunkt, hvor du enten forventer eller kommer til at stå med en dårligere økonomi. F.eks. fordi du går på barsel, bliver arbejdsløs, bliver alvorligt syg, eller er nødt til at tage et dårligere betalt job.

Lad være med at tage den afdragsfrie periode først.

Hvis du har taget et afdragsfrit lån, hvor du selv kan bestemme, hvornår du vil udnytte afdragsfriheden, bør du vælge at gemme afdragsfriheden til senere i låneperioden.

For vælger du at være afdragsfri først i perioden – som hovedparten af alle låntagere gør – skal du betale renter af det fulde lånebeløb.

Venter du til senere i perioden, har du nået at fået betalt hovedstolen ned, så du kommer til at betale knapt så mange penge i rente i den afdragsfrie periode.

Det betyder samtidig, at overgangen til igen at betale af på hovedstolen, kommer til at få en meget mildere indflydelse på dit økonomiske råderum, den dag afdragsfriheden hører op.

Endelig kan du vælge, helt at lade være med at udnytte afdragsfriheden på dit lån. Det betyder, at lånet bliver lige så billigt som et traditionelt lån uden afdragsfrihed – og at du bliver gældfri meget hurtigere.

Hvem kan få afdragsfrie lån?

Alle, som kan blive godkendt til et afdragsfrit lån, kan i princippet få det.

Så kan din privatøkonomi bestå låneudbyderens eller realkreditinstituttets vurdering, har du mulighed for at tage et lån med en afdragsfri periode.

Indhent altid tilbud på minimum 3 afdragsfrie lån

Som med alle andre former for ”indkøb”, anbefaler vi, at du altid ansøger om et afdragsfrit lån hos minimum 3 forskellige låneudbydere.

Så kan du dels finde ud af, om du kan få lånet hos det pågældende finansierings- eller realkreditselskab. Samt hvilken rente og ÅOP (årlige omkostninger i procent) du kan få på lånet.

For renten og dermed ÅOP’en afhænger af, hvor solid låneudbyderen vurderer din privatøkonomi til at være. Derfor er du nødt til at søge om det rentefrie lån, for at kunne få oplyst den korrekte rente.

Når du har fået lånetilbuddene indhentet, er det nemt at finde frem til det billigste lån. Det er bare at sammenligne ÅOP’en på de tre lån, og vælge det lån som har den laveste ÅOP.

Gennemlæs derefter vilkårene på lånet, og tjek op på, om du selv kan bestemme, hvornår du lægger den afdragsfrie periode. Kan du det, har du fundet det billigste og bedste afdragsfrie lån.