Hvad koster det at bygge et hus i 2023?

Der er mange fordele ved at bygge dit nye hus selv. Du får indrettet det præcist, som du vil have det, og placeret det lige der på grunden, hvor du får den bedste udsigt. Til gengæld har de voldsomme prisstigninger på nye byggematerialer gjort det væsentligt dyrere at bygge nyt hus i 2023. Derfor bliver det hurtigt dyrere at bygge drømmehuset end at købe et hus, der allerede er bygget.

Du har sikkert tit drømt om at bygge din egen bolig helt fra grunden af. Så kan du få den lige præcis, som du vil, og indrette den lige præcist, som du gerne vil have det helt ned til den mindste detalje. Og lægge boligen lige der på din grund, hvor du har den bedste udsigt – eller er skærmet bedst mod nysgerrige øjne fra forbipasserende eller naboer.

Jo, der er bestemt mange fordele ved at bygge dit nye hus selv.

Inflationen har gjort det dyrere at bygge hus selv

Men det er også en dyr fornøjelse, som kun ser ud til at blive endnu dyrere i 2023. For den voksende inflation har gjort priserne på byggematerialer tårnhøje.

Ja, faktisk er der flere af de store typehusfirmaer, som har valgt at løskøbe sig fra de kontrakter, som de har indgået med kunderne. Simpelthen fordi byggematerialerne er steget så meget, at firmaerne ville tabe penge på at bygge huset til den pris, der er aftalt.

Hvad koster det at bygge hus i 2023?

Generelt angives prisen på at bygge et nyt hus som et beløb, som fortæller, hvad en kvadratmeter gennemsnitlig koster at bygge. Det giver dig en god fornemmelse for den samlede pris på huset, lige så snart du ved, hvor mange kvadratmeter det skal være på.

Med den høje inflation er den gennemsnitlige kvadratmeterpris på et nybygget hus vokset til et sted mellem 20.000 til 40.000 kroner pr. kvadratmeter, alt efter hvilke materialer, konstruktionsløsninger og andre valg, du træffer undervejs.

Altså skal du regne med at skulle betale mellem 2,6 og 5,2 millioner for et nyt hus på 130 kvadratmeter, hvis du hyrer en entreprenør til at bygge huset for dig. Dertil kommer prisen på grunden, som igen afhænger af, hvor i landet den ligger.

Entreprenør, håndværkere eller gør det selv?

Løsningen med at vælge en entreprenør til at stå for byggeriet, er langt den dyreste. Til gengæld kan entreprenøren stå for hele processen fra tegninger og byggetilladelser og til huset står færdigt.

Samtidig er du sikker på, at alt overholder lovgivningen, lever op til bygningsreglementet, og at der er nogen, som kommer ud og udbedrer fejl og mangler, hvis der er nogen. Og tager ansvaret og retter ind, hvis du får en byggesag på halsen på grund af fejl fra entreprenørens siden.

Næst dyrest er det at vælge en typehusløsning. Her får du til gengæld ikke den samme frihed, som hvis du selv har været med til at udforme tegningerne til huset, og bestemme hvor alt skal være.

Vælger du selv at stå for at sammensætte dit håndværkerteam, kan du oftest spare en del. Til gengæld skal du selv stå for koordineringen og indkøb af byggematerialer med videre. Samt risikerer lange perioder, hvor der ikke sker noget som helst, fordi den ene håndværker venter på den anden.

Bygger du selv, er det i praksis kun udgiften til byggematerialer, byggetilladelse og diverse godkendelser og tilslutningsudgifter, du kommer til at betale. Det kan tit skære mere end halvdelen af prisen.

Til gengæld står du med hele ansvaret selv, og skal forvente at bruge al din fritid, dine ferier og trække på masser af vennetjenester, alt imens byggeriet står på. Det giver dig både en masse afsavn og masser af skjulte udgifter til både bespisning, takkegaver, og hvad det nu ellers kræver, at udnytte omgangskredsens faglige kompetencer i fritiden.

Samt lære dig en helt masse nye og måske uvante håndværksmæssige kompetencer for at bygge korrekt. Det giver oftest et lidt højere materialeforbrug, hvis du laver noget forkert første gang.

Finansiering af husbyggeri

Med så høje priser på at bygge dit eget hus fra grunden af, er der oftest ingen vej uden om at få finansieret husbyggeriet med et realkreditlån.

Her kan du typisk låne fra 3 og op til 4 gange den årlige husstandsindtægt til byggeprojektet, alt efter hvilken kreditvurdering realkreditinstituttet giver dig. Så har du og din partner en samlet årlig husstandsindtægt på 700.000 kroner, kan I forvente at kunne låne i omegnen af fra 2,1 til 2,8 millioner til byggeprojektet.

Husk at have en opsparing, du kan lægge oveni

Derfor er det smarteste oftest at starte med at få afklaret, hvor meget du kan låne til byggeprojektet. Og så bagefter begynde på at konstruere huset ud fra det budget.

Samtidig kræver realkreditinstituttet også, at du har en opsparing på typisk 15 %, som du kan lægge oven i lånebeløbet.

Dem kan bør du friholde til uforudsete udgifter. For de fleste nybyggerier ender med at gå over budget – oftest fordi der opstår noget uforudset undervejs. Eller fordi noget er sværere at bygge end forventet.

Det er rigtigt surt at stå tilbage med et hus, hvor der ikke har været råd til at færdiggøre det hele. Den slags ”småting” går der oftest mange år, før du får lavet. For dels er økonomien tit stram i starten, og ofte vænner du dig til, at tingene ser sådan ud. Og så bliver de sidste ting måske aldrig færdiggjort.

Det kan nemt ende med at blive en udfordring, den dag du vil sælge huset.

Overvejelser før husbyggeri

Før du begynder at bygge, er der en hel del ting, du bør overveje.

Hyr en byggesagkyndig

For det første bør du sørge for at få den nødvendige rådgivning og hjælp til at planlægge byggeriet. Samt undersøge lokalplaner, og om der er særlige servitutter, lokale regler og andre ting, som kan have indvirkning på dit bygger.

Her kan du med fordel hyre en byggesagkyndig, som kan hjælpe både med udformningen af huset, og være med til opstartsmøder med entreprenører eller håndværkere. Og kvalitetssikre og være dine fagkyndig øjne undervejs i byggeriet.

Hyr en advokat

Det er også en god ide at få en advokat til at hjælpe med alt lige fra købsaftalen på grunden og til den eller de kontrakter, som du indgår med entreprenører eller håndværkere om byggeriet.

Sørg for en god forsikring

Før du går i gang med at bygge, bør du også sikre dig, at forsikringen ved, at du er ved at bygge. Samt tegne en særlig byggeforsikring, så f.eks. tyveri af materialer bliver dækket.

Bygger du selv, bør du også give forsikringen besked, og måske tegne en bedre ulykkesforsikring – eller en såkaldt selvbyggerforsikring, hvis dit forsikringsselskab tilbyder det.

Husk udgift til jordbundsundersøgelser, byggemodning, byggetilladelse og så videre

Du skal også regne med udgifter til jordbundsundersøgelser på grunden. De er med til at afklare grundens styrke og bæreevne, og sikrer, at der ikke gemmer sig forurening og miljøskadelige stoffer på grunden.

Dernæst skal grunden byggemodnes. Altså skal der trækkes elledninger, etableres tilslutning til kloakken og etableres tilslutning til f.eks. vandværk og fibernet. Det er alt sammen noget, du skal betale tilslutningsafgifter til.

Endelig skal du have byggetilladelse til dit byggeprojekt. Den slags koster efterhånden også en del – typisk 10-25.000 kroner), og i nogle kommuner kan der være en endog meget lang sagsbehandlingstid.

Husets placering på grunden kan fordyre byggeprojektet

Du bør også overveje, hvor på grunden huset skal lægges. Det kan nemlig have stor indflydelse på, hvor meget det koster at bygge det.

For de penge du betaler i tilslutningsafgift til de forskellige forsyningsselskaber, dækker typisk kun etablering af kloak og el ind til 1 meter ind på grunden. Derfra skal du selv bekoste den videre linjeføring ind til huset.

Så har du forelsket dig i en placering i den fjerneste ende af grunden, fordi udsigten er bedre der, kan det nemt betyde en merudgift på titusinder af kroner.

Der kan også være lokale regler om f.eks. byggelinjer, som begrænser din handlefrihed. Samt være forhold i terræn eller undergrund, som fordyrer byggeprojektet.

Husets indretning

Husets indretning har også stor betydning for, hvor meget byggeprojektet kommer til at koste. Særligt badeværelsets størrelse og materialevalg har stor indflydelse på økonomien, fordi det er det rum, som er dyrest at etablere.

Dernæst kommer køkken og bryggers, som oftest også kræver en del tilslutningsarbejde til kloak og vandforsyning.

Boligens øvrige rum koster knapt så meget.

Husets driftsøkonomi

Du bør også tænke i, hvor dyrt huset bliver at bo i. Her kan dine valg af varmekilde og elinstallationer have stor indflydelse på driftsøkonomien.

Jo mere miljøvenlig og grøn du vælger varmekilden, jo dyrere er den oftest at etablere. Til gengæld er der større sandsynlighed for, at driftsøkonomien bliver lavere på sigt.

Tilsvarende bør du vælge den mest moderne LED-teknologi og SmartHome-løsning til elinstallationer og øvrige teknik i huset. Igen fordyrer det etableringsudgifterne, men er med til at minimere de fremtidige udgifter til både el og varme.

Forbered dig grundigt – og kom mere sikkert i mål

Generelt bør du forberede dig bedst muligt på dit byggeri. Og få alt den hjælp og rådgivning, der er nødvendig. Det giver større sandsynlighed for, at du kommer sikkert i mål med at bygge nyt hus.