SU-lån – alt hvad du bør vide

Som studerende kan det være svært at få privatøkonomien til at hænge sammen. Særligt, hvis SU’en er din eneste indtægtskilde. Derfor tilbyder Statens Uddannelsesstøtte såkaldte SU-lån med ekstra lav rente og en gunstig afdragsordning, som først begynder, når du er færdig med at studere. Læs med her, og få alt at vide om SU-lån.

I medierne har du sikkert hørt om, hvor svært det er at få økonomien til at hænge sammen, når folk er på kontanthjælp. Men det er ikke at regne for noget i forhold til, hvis du kun har Statens Uddannelsesstøtte at leve for.

For det er ikke alle, som er så heldige, at de kan få tid til et studiejob ved siden af uddannelsen. Så når huslejen for kollegieværelset eller studieboligen og rejsekortet er betalt, er der oftest kun småpenge tilbage at leve for.

Det er her, SU-lånet kan fungere som et supplement til at klare de månedlige udgifter.

Men i modsætning til SU’en skal du betale SU-lånet tilbage, når du er færdig med din uddannelse.

Hvad er et SU-lån?

Får du udbetalt Statens Uddannelsesstøtte (SU) i forbindelse med din uddannelse, har du mulighed for at optage et SU-lån som et supplement til dine SU-udbetalinger.

Lånet udbetales med en fast månedlig sats, som afhænger af, om du søger om SU-lån alene, eller også søger om supplerende SU-lån som forsørger.

Endelig kan du også tage et såkaldt SU-slutlån til at finansiere færdiggørelsen af din uddannelse, hvis du ikke kan nå at færdiggøre den inden for de 70 SU-klip, som studerende på videregående uddannelser har til rådighed.

Hvordan får du udbetalt dit SU-lån?

SU-lånet udbetales månedsvis lige som SU’en, og du kan så enten vælge at bruge det til at give lidt mere luft i økonomien. Eller spare lånet sammen, og bruge det til f.eks. indskud på en ny bolig eller til anskaffelse af noget, du har brug for i forbindelse med din uddannelse.

Selve udbetalingen følger den månedlige udbetaling af SU. Så du får altså både SU og SU-lån udbetalt på samme tid hver måned.

Hvornår kan du ansøge om et SU-lån?

Du kan tidligst søge om SU-lån, når der er en måned, til du begynder på en uddannelse, som er berettiget til Statens Uddannelsesstøtte.

Har du allerede modtaget SU i en periode af studieåret, kan du også søge om SU-lån med tilbagevirkende kraft. Så får du udbetalt den del af SU-lånet på en gang, som hører til de måneder af studieåret, der allerede er gået. Resten udbetales så månedsvis hen over resten af studieåret.

Alternativer til SU-lån

Som sådan findes der ingen alternativer til SU-lån, der har en lige så lav rente og lige så gunstige tilbagebetalingsvilkår.

For skal du låne for at supplere din indkomst, eller for at kunne købe studiebøger og udstyr til din uddannelse, er din eneste anden mulighed oftest et forbrugslån.

Her er renten væsentlig højere – og du starter typisk med at afdrage på lånet, lige så snart du har fået det udbetalt.

Tjek, hvad det vil koste at tage et tilsvarende forbrugslån her.

Hvor meget kan du få i SU-lån i 2023?

Alt efter hvilken type SU-lån, du søger om, kan du få:

LåntypeMånedlig udbetaling
SU-lånop til 3.371 kr.
Supplerende SU-lån til forsørgereop til 1.686 kr.
Slutlån8.697 kr.

Så har du et barn, kan du få udbetalt op til 5.038 kroner i SU-lån om måneden.

Størrelsen af den månedlige udbetaling afhænger dog af, hvor stort et SU-lån du rent faktisk har søgt om. Du kan nemlig godt søge om et lavere beløb i SU-lån end maksimumbeløbet.

Så har du f.eks. søgt om et SU-lån på 30.000 kroner i et studieår, får du kun udbetalt 2.500 om måneden frem for de maksimale 3.371 kroner.

Udlandsstudielån – SU-lån til uddannelse i udlandet

Er du blevet optaget på en uddannelse i udlandet, kan du få udbetalt et økonomisk tilskud til uddannelsen, der svarer til, hvad et dansk uddannelsessted får af staten for en tilsvarende uddannelse herhjemme.

Det kaldes et udlandsstipendium, og er i øvrigt skattefrit.

Skal du lægge en større egenbetaling end dit udlandsstipendium rækker til, kan du søge om et såkaldt udlandsstudielån. Her arbejder SU-styrelsen med et maksimalt lånebeløb på pt. 114.559,- kr. til hele uddannelsen.

Dækker dette beløb stadig ikke hele egenbetalingen, skal du selv finansiere det resterende beløb. Her kan du f.eks. søge fonde om støtte til betalingen.

Hvad er renten på et SU-lån i 2023?

Renten på et studielån følger den såkaldte diskonto. Det er en ”signalrente”, der angiver renteniveauet på Nationalbankens pengepolitiske renter.

Her ligger renten på studielånet 4 % over diskontoen, imens du studerer. Men du skal kun betale 1 % over diskontoen, når du er færdig med din uddannelse.

Da diskontoen i øjeblikket ligger på 0 %, betyder det, at rentesatserne for SU-lån i 2023 ligger på:

HvornårRentesats
Under uddannelsen4 %
Efter uddannelsen1 %
Ved misligeholdelse af afbetalingen7,55 %

Skulle diskontoen ændre sig, ændrer renten på dit SU-lån sig tilsvarende.

Så uanset størrelsen på diskontoen skal du betale væsentligt mere i rente på SU-lånet, mens du er under uddannelse. Til gengæld belaster SU-lånet ikke din – oftest stadig skrøbelige – økonomi nær så meget, når du først begynder at afdrage på SU-lånet, efter du er færdiguddannet.

Rentefradrag for SU-lån

Siden 2020 har du ikke kunnet trække renteudgifterne fra på selvangivelsen for offentlig gæld.

Til gengæld kan du få rentefradrag for de renteudgifter, som påløber, når du begynder at afdrage på SU-lånet, efter du er færdig med din uddannelse.

Hvordan foregår tilbagebetalingen af SU-lån

Som allerede nævnt skal du først til at tilbagebetale SU-lånet, når du er færdig med din uddannelse. Det betyder, at SU-lånet – i modsætning til f.eks. et forbrugslån – ikke har nogen betydning for, hvor mange penge du har til rådighed hver måned, mens du studerer.

Selve tilbagebetalingen af SU-lånet begynder i januar, året efter du har færdiggjort din uddannelse. Altså vil du typisk have nogle ”afdragsfrie måneder”, lige efter du er færdig med uddannelsen.

Nogle måneder før tilbagebetalingen begynder, modtager du en plan for tilbagebetalingen fra Udbetaling Danmark. Her kan du se størrelsen på din gæld til SU-lånet, samt hvor mange år du har til at tilbagebetale lånet, og hvor store afdrag du skal lægge på lånet hver måned.

Du kan i øvrigt til en hver tid se størrelsen på din SU-gæld på MinSide på borger.dk.

Typisk vil tilbagebetalingsperioden ligge på mellem 7 og 15 år alt efter størrelsen på dit SU-lån.

Har du råd til det – f.eks. fordi du har fået et godt job lige efter uddannelsen – kan du godt søge om at begynde tilbagebetalingen af lånet før tid. Du har også mulighed for at indfri hele lånet på en gang, lige som du kan vælge at betale ekstraordinære afdrag eller et større afdrag end det, som står i din tilbagebetalingsplan.

Det skærer gevaldigt ned på tilbagebetalingsperioden, fordi der ikke når at løbe nær så mange renter på lånet, hvis du afdrager det hurtigere end forventet.

Hvad sker der, hvis du misligholder din SU-gæld?

Har du ikke mulighed for at følge den tilbagebetalingsplan, som Udbetaling Danmark fremsender, kan du enten søge om at få nedsat den månedlige ydelse. Eller udskyde tilbagebetalingen i 2 år ad gangen.

Vælger du det sidste, skal du være opmærksom på, at der fortsat påløber renter på SU-lånet i den periode, du har valgt at udskyde tilbagebetalingen med. Altså vokser din gæld yderligere, før du begynder at afdrage på den.

Misligholder du din tilbagebetalingsplan, overdrages hele restgælden til Gældsstyrelsen. Derved påløber der rykkergebyrer, opsigelsesgebyrer og andre gebyrer. Samtidig stiger rentesatsen til pt. 7,55 % i forhold til den ene procent, du normalt giver i rente på SU-lån efter uddannelsen er afsluttet.

Det er dog en bedre ide at indgå en afdragsaftale med Gældsstyrelsen, end det er at tage f.eks. et forbrugslån til at indfri gælden med. Også selv om renten på forbrugslånet er lavere end rentesatsen på det misligholdte studielån.

For et forbrugslån skal afdrages i henhold til den låneaftale, du har indgået med finansieringsselskabet. Forventer du, at du får svært ved det, vil du nemmere kunne indgå en ny og mere lempelig aftale med Gældsstyrelsen, end du kan med et privat finansieringsskab.

Hvor meget må du tjene ved siden af SU?

Har du et studiejob eller andet arbejde ved siden af dine studier, kan din indtægt fra dette arbejde have betydning for både din SU og dit SU-lån.

For der er en øvre grænse for, hvor meget du må tjene pr. måned ved siden af din SU – og overskrider du denne, risikerer du at skulle betale både noget af din SU og dit SU-lån tilbage.

Hvor meget du må tjene ved siden af din SU, afhænger af det såkaldte årsfribeløb. Her har den forrige regering indgået et forlig, som betyder, at du fra 2023 må tjene:

  • 17.876 kr. om måneden, hvis du tager en videregående uddannelse.
  • 13.178 kr. om måneden, hvis du tager en kort eller mellemlang ungdomsuddannelse.

Tjener du mere end det, skal du betale for meget udbetalt SU- eller SU-lån tilbage. Samtidig vil der blive påskrevet renter på det for meget udbetalte beløb, fra du fik det udbetalt, og til du betaler det tilbage.

Derfor er det en meget god ide at holde et skarpt øje med, hvornår du tjener for meget – og så fravælge udbetalingen af SU og SU-lån, så snart du nærmer dig beløbsgrænsen.

Alternativt kan du lave en frivillig indbetaling til arbejdsgiversadministreret pension, som svarer til det beløb, derd overstiger dit årsfribeløb. Det giver dig både et skattefradrag for pensionsindbetalingen, og reder dig fra at tjene for meget ved siden af din SU.

Fordele og ulemper du bør overveje, før du tager et SU-lån

Selv om et SU-lån på papiret virker meget fordelagtigt i forhold til alternativerne, og de månedlige udbetalinger ikke virker særlig store, kan du nemt oparbejde en stor gæld i løbet af din uddannelse. Særligt hvis du begynder at tage SU-lån, lige så snart du er startet på uddannelsen.

For du skal huske på, at der påløber 3 % mere i rente på SU-lånet, mens du studerer, end der gør, når du er færdiguddannet. Derfor kan du nemt ende med en sekscifret gæld, inden du er færdiguddannet. Særligt, hvis du tager en lang videregående uddannelse.

En så stor gæld kan have afgørende indflydelse på, hvordan kreditforeninger, banker og finansieringsselskaber vurderer din økonomi, når du er færdiguddannet. Altså risikerer du, at du ikke vil kunne låne til f.eks. den bolig eller den bil, som du vil købe, når du først er færdiguddannet og har fået job.

Derfor bør du tænke dig godt om, før du griber ud efter et SU-lån – og regne på hvor stor en gæld, du ender med at have, når du er færdiguddannet, hvis du tager et SU-lån nu. For selv om du måske kun tager SU-lån i et enkelt – eller måske kun nogle måneder af et – studieår, løber der pt. 4 % på SU-lånet i hele studieperioden.

Så selv om et SU-lån lyder næsten ufarligt, og kan virke som en behagelig redningsplanke for din økonomi her og nu, kan det have store konsekvenser for din fremtidige økonomi.

Så tænkt dig godt om – og regn på konsekvenserne, før du tager dig et SU-lån.