Udgifter der følger med barnet

Spørger du forældre, så er noget af det mest fantastiske at få et barn. Hvad mange ikke tænker over er, at der også følger en række forskellige udgifter ved at få barn. Det er dyrt både nu og her, men det koster også nogle penge i det lange løb. Formålet med dette blogindlæg er at give dig klarhed over, hvilke udgifter der følger med at have et barn. Bemærk at der kan være flere udgifter. Her tager vi de mest almindelige og de større udgifter.

De større engangsudgifter

Den første store engangsudgift møder du, når barnet bliver født. Der skal købes tøj, barnevogn og generelle babyting som et puslebord. Det kan hurtigt løbe op i mange tusinde kroner. Yderligere større engangsudgifter kommer også kort efter barnets fødsel. De fleste familier holder nemlig fest ved barnedåben. Det koster naturligvis nogle penge. Derudover kommer fødselsdage, konfirmation og så videre.

De faste udgifter

Når du får et barn, kommer der også en række faste udgifter. Det generelle forbrug i husstanden vil naturligt stige, så det er vigtigt, at du budgetterer med dette. Ligeledes skal der også betales til en dagpleje, børnehave eller vuggestue. Dette kan godt koste flere tusinde kroner i de dyreste kommuner. Du kan få tilskud til dette. Samtidig kommer der også andre faste udgifter i forbindelse med børneopsparing, medlemskab i forening, forsikring og så videre.

Variable udgifter

Der kommer også en række nye variable udgifter, når du får et barn. Der kommer udgifter til mad (stiger jo ældre barnet bliver), men der vil også være tidspunkter, hvor barnet skal have sin første telefon, iPad eller bare nyt tøj. Det er de variable omkostninger, der overrasker de fleste mennesker.

Hvordan håndterer jeg det?

De faste udgifter giver lidt sig selv. Her skal du kende dit budget og sikre dig, at du har sætter penge til side til at betale de regninger. Det kunne for eksempel være elregningen. Angående de variable omkostninger kan det være en god idé at sætte nogle penge ind på en konto. Det kunne for eksempel være 1.000 kroner hver måned. Så har du altid sparret lidt sammen til, når barnet får brug for noget. De fleste familier sætter mere ind, men det kommer jo helt an på din indkomst. I forhold til engangsudgifterne kan det give mening at oprette en separat konto til disse. Så kan du regne ud, hvor meget du skal spare sammen til konfirmationen. Så kan du sætte dette beløb til side hver måned.