Privatlivspolitik

Vores persondatapolitik

1. Dataansvarlig

1.1 Upworth er den dataansvarlige

Upworth er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig.

Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor:

Upworth
CVR: 39040085
Nupark 49
7500 Holstebro
Danmark
info@kviklanet.dk – angiv Privatlivspolitk / GDPR i emnefeltet.

2. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

2.1 Markedsføring fra Upworth
Upworth (dataansvarlig) indsamler data på egne vegne. Data indsamles til brug for markedsføring af vores samarbejdspartnere.

2.2 Markedsføring af virksomheder

Kronelån, Simbo, Leasy Minilån, Lånlet, Kassekreditten, Tando, Lendon, Kvikto, Anna Finans, Turbolån, Ekspertlån, Vivus, Nordisk lån, Bonuslån, Basisbank, Bank Norwegian, Paymark Finans, Zaplo, Modus Finans, Føniks Privatlån, D:E:R, Fokuslån, Digifinans, Cashper, Spargo Finans, Lendme, Nordcredit, Ferratum, Nordiclån, Selene Finans.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger er samtykke.

3. Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

Upworth indsamler og udelukkende data, hvor brugeren har afgivet sit samtykke hertil.

Vi indsamler ikke oplysninger, der ikke er beskrevet i vores persondata politik og vi indsamler aldrig persondata, uden at du selv har givet os disse oplysninger, fx ved at registrere dig, købe en vare eller deltage i en undersøgelse.

Upworth indsamler og opbevarer ikke særlige kategorier af personoplysninger (følsomme oplysninger).

Vi indsamler kun ip-adresser.

4. Juridisk grundlag

 • Direkte markedsføring mv.
  • Databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra f om legitime interesser, jf. § 6 i Databeskyttelsesloven.
   Upworths legitime interesser er, at vi kan sende dig den markedsføring og de meddelelser, som du har anmodet om, f.eks. via permission til e-mail markedsføring, dvs. at sende dig, jf. Databeskyttelsesforordningen art. 6(1)(f), jf. Databeskyttelseslovens § 6, stk. 1 samt markedsføringslovens § 10.
 • Forretningsudvikling
  • Forretningsudvikling Databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra f om legitime interesser, jf. § 6 i Databeskyttelsesloven.
   Upworth legitime interesser er, at vi skal videreudvikle vores eksisterende produkter og have blik for trends og fremtidige produkter.

5. Frivillighed

Når Upworth indsamler personoplysninger direkte fra dig som den registrerede og behandlinger dine personoplysninger til brug for markedsføringsformål, er det frivilligt at afgive personoplysningerne. Du er derfor ikke forpligtet til at give Upworth oplysningerne, men konsekvensen vil være, at du ikke kan modtage tilbud fra Upworth samarbejdspartnere via e-mail, såfremt personoplysningerne er nødvendige for at Upworth eller Upworth samarbejdspartnere kan afgive sådanne tilbud.

6. Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer

Vi overfører ikke dine personoplysninger til modtagere uden for EU og EØS.

7. Opbevaring af dine personoplysninger

Upworth sletter dine personoplysninger når der ikke længere er behov for dem i forhold til markedsføring af virksomhederne nævnt i pkt. 2.2. Særlige lovregler, herunder i fx bogførings-, hvidvask- og forældelsesloven, kan dog give Upworth pligt eller ret til at opbevare dem i længere tid. Oplysningerne kan også behandles og opbevares længere, hvis de er anonymiseret. Til brug for markedsføring opbevarer Upworth dine personoplysninger i den periode samtykket er gældende, og i yderligere 3 år efter det til enhver tid senest udsendte markedsføringsmateriale.

8. Retten til at trække samtykke tilbage

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage.
Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor i punkt 1.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen.
Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

9. Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.
Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling
Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.
Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger.
Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring, herunder profilering.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.
Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

10. Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på.
Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

11. Sikkerhed

Upworth har implementeret både tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der skal sikre, at dine oplysninger ikke havner hos uvedkommende, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med loven om behandling af personoplysninger. Alle persondata er beskyttet bag firewall.