Nye regler for kviklån indfører ÅOP-loft og strammere regulering

Kviklån – og især de kassekreditlignende smålån, som tidligere gik under navnet sms-lån – er atter i Folketingets søgelys. En kommende regulering af kviklånsmarkedet bliver sammensat på en måde, så branchen ikke kan slippe uden om reglerne, sådan som de gjorde sidst, staten forsøgte at begrænse folks adgang til at optage de mindste kviklån. Læs om de nye regler her – og hør branchens reaktion.

Sidst der blev ændret i reglerne omkring de mindste kviklån – altså de gamle sms-lån – nåede loven ikke en gang at træde i kraft, før branchen havde ændret på deres låneprodukt, så det ikke var omfattet af den nye lovgivning.

Ved at ændre vilkårene, og kalde smålånene for en løbende kassekredit, undgik branchen således at blive ramt af den betænkningstid på 48 timer, som der skulle gå, fra du blev godkendt til lånet, og til du kunne underskrive låneaftalen og få pengene udbetalt.

Ny, meget strammere regulering på vej

Den slags kreativ tænkning vil Erhvervsministeriet gerne sikre sig mod denne gang. Derfor bliver der gået til stålet i den arbejdsgruppe, som er nedsat til at formulere den nye lovgivning på området.

Her er et af de tiltag, som de overvejer, et ÅOP-loft på 25 % på kviklån. Det har fået lånebranchen så meget op af stolen, at de er kommet med deres eget modforslag. Det kommer vi tilbage til senere.

Enkelte partier har også fundet et ÅOP-loft på 25 % for lavt, hvorfor mange af især partierne i den blå blok i Folketinget mener, at grænsen skal helt op på 40 %. Det vil efter deres mening sikre, at der fortsat vil være konkurrence på denne type lån.

Det er dog også et væsentligt lavere ÅOP-loft end de ”lån”, som Folketinget gerne vil gribe ind imod. For et typisk smålån på kassekreditlignende vilkår har oftest en ÅOP i omegnen af mellem 200 og 1000 %.

Samtidig forventes det, at der kommer en stramning omkring reglerne for markedsføring og omtale af kvik- og andre former for online lån. Eller måske et fuldkomment forbud mod sider som f.eks. Kviklånet.dk.

Branchens eget oplæg

Men udsigten til en kraftig beskæring af indtægterne på deres lån, har branchen valgt, selv at komme med deres eget oplæg til en regulering af lovgivningen på området.

Her er en af deres vigtigste tiltag en regel om, at ingen lån må have større omkostninger end lånebeløbet. Så låner du 5.000 kroner, må lånet maksimalt koste dig 10.000 kroner – uanset om du afdrager det over en måned eller 5 år.

Alene denne regel åbner op for ÅOP’er, der fortsat vil ligge rigtigt pænt over det ÅOP-loft, som Folketingets partier har i spil.

Et andet af de tiltag branchen selv kommer med, er et loft over, hvor høje strafrenter låneudbyderne må opkræve, hvis lånerne ikke betaler lånene rettidigt tilbage. Her er branchens eget bud et loft på netop 25 % om året.

Samtidig opfordrer branchen til, at der oprettes et nationalt register med gældsinformation, som både banker og udbydere af kvik- og andre låntyper skal være forpligtede til at indberettet til.

Endelig lufter branchen også et forslag om, at hver enkelt låneudbyder opretter en pulje med penge til gældsrådgivning. Men kun hvis der kan opnås bred enighed i branchen om, at alle låneudbydere gør det.

Spændende forhandlinger forude

Men selv om branchen er åben over for ændringer, bliver det i den sidste ende Folketingets partier, der kommer til at bestemme ordlyden i de kommende ændringer af lovgivningen for kviklån.

Hvordan den ordlyd kommer til at være, vil afhænge af de forhandlinger, som kommer til at foregå i Folketinget til et pænt stykke ind i 2020.

Det skal blive spændende at følge forhandlingerne, og se branchens reaktion, når den nye lovgivning om kviklån bliver vedtaget. Med al sandsynlighed sikkert i dette Folketingsår.